План роботи

План роботи
шкільного методичного об'єднання  початкових  класів
на 2017 - 2018 н.р.

Засідання  №1  (Вересень)
Тема: Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах у 2017/2918 навчальному році.
План
1.Аналіз роботи методичного об’єднання за минулий  навчальний рік.                              Штибко К.П.
2. «Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх  навчальних закладах у 2017/2918 навчальному році». Оцінювання інструктивно-методичних матеріалів                                                                                                                                        Подлесна А.П.                                         
3.Обговорення і затвердження плану роботи методичного об’єднання початкових класів на 2017/2918 н.р. Рекомендації серпневої конференції педагогічних працівників закладів освіти району.                                                                                                                                                     Члени ШМО.
4.Інформація про вимоги до ведення класних журналів,  учнівських зошитів та щоденників.
                                                                                                                                                                   Власюк О.В.
5.Аналіз навчальних програм, підручників для початкової школи.                                        Цимбал В.В.
6.Огляд новин методичної літератури.                                                                                          Члени ШМО.
7.Атестація вчителів. Взаємовідвідування  уроків та виховних заходів                                  Редчук С.В.
Завдання членам МО:  Опрацювати інструктивно – методичні листи, програми, підручники, зошити та посібники для початкової школи .Зробити огляд педагогічних видань з теми «Використання іноваційних технологій на уроках у початкових класах».


Засідання  №2  (Жовтень)
Тема: Інтерактивне навчання в системі  нових освітніх технологій. Адаптація учнів першого класу.
План
1.Круглий стіл «: Інтерактивне навчання в системі   новітніх технологій».                          Члени  ШМО.
2.Рівень підготовки учнів 1 класу до шкільного життя . Адаптація учнів.                         Подлесна  А .П.
3.Відвідування уроків учителів що атестуються.                                                                         Члени  ШМО.
4.Методичні перегуки «Обговорення матеріалів періодичної преси».                                Члени  ШМО.

Завдання членам МО:  Підготуватися до обміну думками  з питань використання ІКТ в початковій школі. Взаємовідвідувати  уроки колег з метою обміну досвітом.

Засідання  №3  (Січень)
Тема: Сучасний урок : вимоги проблеми, шляхи вдосконалення. Здоров’язберігаюча компетентність сучасного вчителя.
План
1.Сучасний урок : вимоги проблеми, шляхи вдосконалення.                                                     Штибко К.П.
2. . Здоров’язберігаюча компетентність сучасного вчителя.                                                    Члени  ШМО.
3.Ефективність оздоровчої системи в навчально- виховному процесі.                            Подлесна  А .П.
4.Динамічні паузи як один із ефективних методів забезпечення оптимізації рухової активності школяра та попередження втоми.
                                                                                                                                                                     Цимбал В.В.
5.Обмін досвідом з питання «Нестандартні форми навчання на уроках рідної мови» .Огляд новинок методичної літератури .                            
                                                                                                                                                               Члени  ШМО.

Завдання членам МО: Підготувати пропозиції щодо вдосконалення роботи методичного об’єднання  вчителів початкових класів. Провести анкетування з учнями «Що заважає мені  вчитися?».


Засідання  №4  (травень)
Тема: Підсумки роботи методичного об’єднання вчителів початкових класах за 2017/2918 навчальний рік. Скласти перспективний план  роботи МО на  наступтий рік.
План
1.Звіт про виконання плану  роботи МО. Підведення підсумків роботи методичного об’єднання вчителів початкових класах за 2017/2918 навчальний рік».                                                      Штибко К.П.  
2.Звіти вчителів «Підсумки роботи над методичною темою».                                              Члени  ШМО.   
3.Аналіз результатів ДПА в 4 класі.                                                                                                  Штибко К.П.                               
4.Панорама ідей «Складання перспективного плану роботи методичного об’єднання вчителів початкових класах за 2018/2919 навчальний рік. .                                                                     Члени  ШМО.
5.Розробка системи заходів щодо усунення недоліків.                                                           Члени  ШМО.

Завдання членам МО: Поповнити свій робочий кабінет  новими наочними посібниками, дидактичними іграми, роздатковим матеріалом, працювати над лозунгом «Кабінет творча лабораторія вчителя!»


Немає коментарів:

Дописати коментар