Напрямки роботи

Методична робота спрямована на підвищення професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи вчителів, впровадження в інноваційне навчання інтерактивних технологій; створення умов для формування ключових компетентностей учнів, педагогів, керівників; інтеграцію у навчально - виховний процес дітей з особливими потребами.

Головним напрямком у роботі методоб’єднання класоводи обрали модернізацію навчально – виховного процесу шляхом впровадження інтерактивних технологій.

  На засіданнях методичного об’єднання розглядаються найрізноманітніші проблеми навчання і виховання. У період між засіданнями члени методоб’єднання проводять методичні тижні, індивідуальні та групові консультації для молодих вчителів, тижні педагогічної майстерності, тренінги.

Немає коментарів:

Дописати коментар