Завдання методичного об'єднання

Основні напрями та завдання    методичного   об’єднання вчителів    початкової школи

     1.   Спрямувати роботу на забезпечення високого
      рівня викладання, формування в учнів практичних 
      знань, умінь і  навичок.

2.  Удосконалювати форми і методи роботи на уроках,
      творчо ставитися до кожного уроку, впроваджуючи
      в практику досягнення педагогічної науки.

3.   Систематично знайомитися та впроваджувати в
      практику сучасні освітні технології та інновації.

4.   Регулярно проводити огляд новинок методичної та
      художньої літератури, періодичних видань.

      5.   Активізувати позакласну роботу з навчальних
      предметів, розвиваючи при цьому творчі здібності
      учнів.

6.   Використовуючи різні засоби, форми і методи
      навчання, виховувати в учнів любов до рідної мови,   
      повагу  до культури і традицій свого народу.

7.   Провести і відвідувати відкриті уроки і виховні 
      заходи.
8 .  Продовжувати роботу над формуванням в учнів
      єдиних  орфографічних навичок і вмінь щодо
      ведення   учнівських зошитів.

9. Надавати методичну допомогу вчителям, які її
      потребують.

Немає коментарів:

Дописати коментар