понеділок, 7 листопада 2016 р.

Про методичне об'єднанняДоброго дня, шановні відвідувачі нашого блогу! У першому дописі пропонуємо ознайомитись зі складом та основними орієнтирами нашого методичного об'єднання. Детальнішу інформацію шукайте на сторінках меню бокової панелі.
Науково – методична тема,
над виконанням якої працює
педагогічний колектив
СЗШ І-ІІІ ст. с.Носівці

«Використання сучасних освітніх технологій у навчально – виховному процесі в початкових класах з метою забезпечення інтелектуального розвитку, формування творчих здібностей та здорового способу життя школярів»

Науково – методична тема,
над якою працює
методичне об’єднання вчителів початкових класів

«Розвиток творчого потенціалу учнів через впровадження педагогічних інновацій в системі початкової освіти»
            
  Методична робота спрямована на підвищення професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи вчителів, впровадження в інноваційне навчання інтерактивних технологій; створення умов для формування ключових компетентностей учнів, педагогів, керівників; інтеграцію у навчально - виховний процес дітей з особливими потребами.
Головним напрямком у роботі методоб’єднання класоводи обрали модернізацію навчально – виховного процесу шляхом впровадження інтерактивних технологій.
  На засіданнях методичного об’єднання розглядаються найрізноманітніші проблеми навчання і виховання. У період між засіданнями члени методоб’єднання проводять методичні тижні, індивідуальні та групові консультації для молодих вчителів, тижні педагогічної майстерності, тренінги.Основні напрями та завдання    методичного   об’єднання вчителів    початкової школи

     1.   Спрямувати роботу на забезпечення високого
      рівня викладання, формування в учнів практичних 
      знань, умінь і  навичок.

2.  Удосконалювати форми і методи роботи на уроках,
      творчо ставитися до кожного уроку, впроваджуючи
      в практику досягнення педагогічної науки.

3.   Систематично знайомитися та впроваджувати в
      практику сучасні освітні технології та інновації.

4.   Регулярно проводити огляд новинок методичної та
      художньої літератури, періодичних видань.

      5.   Активізувати позакласну роботу з навчальних
      предметів, розвиваючи при цьому творчі здібності
      учнів.

6.   Використовуючи різні засоби, форми і методи
      навчання, виховувати в учнів любов до рідної мови,   
      повагу  до культури і традицій свого народу.

7.   Провести і відвідувати відкриті уроки і виховні 
      заходи.
8 .  Продовжувати роботу над формуванням в учнів
      єдиних  орфографічних навичок і вмінь щодо
      ведення   учнівських зошитів.

9. Надавати методичну допомогу вчителям, які її

      потребують.